Termoformiranje

Osnovu termoformiranja čine vakuum pumpe bez obzira koju vrstu proizvoda formiramo. Vakuum pumpe omogućavaju da se plastični film ili lim čvrsto uklapaju u formirani modul.

Mnogi proizvođači već decenijama, za termoformiranje, koriste Busch R5 vakuum pumpe sa odličnim rezultatima. Busch pumpe su odlične za postizanje optimalnih proizvodnih procesa i samim tim veće vrednosti proizvoda.

Odgovarajuće serije: