Papirna industrija

Busch vakuum pumpe koriste se u mnogim procesima u papirnoj industriji, a posebno su pogodne za pripremu papira, završnu obradu, štampu i rukovanje.

Busch vakuum pumpe sa vodenim prstenom, kao što su pumpe iz Dolphin serije, su potpuno neosetljive na visoku vlažnost vazduha koja se javlja pri procesima u papirnoj industriji.

Odgovarajuće serije: