Obnovljiva energija

Busch je vodeći dobavljač vakuum pumpi, kompresora i duvaljki u proizvodnji i rukovanju bioplinom, biodizelom ili bioetanolom.

Busch Mink beskontaktne rotacione pumpe su idealno rešenje za primenu u proizvodnji obnovljivih izvora energije.

Busch Samos duvaljke su takođe veoma pogodne za razne procese pri korišćenju obnovljivih izvora energije.

Odgovarajuće serije: