Metalurgija

U metalurgiji je vakuum neophodan. Postupci oksidacije i obrade u pećima na visokoj temperaturi uvek se izvode pod vakumom.

Busch vakuumske pumpe pokreću procese obrade, sečenja, modeliranja, nitriranja, zaštite i manipulacije.

COBRA sistemi suvih vakuum pumpi su idealno rešenje za vaše potrebe.

Odgovarajuće serije: