Industrija plastike

Busch vakuum pumpe pružaju optimalan proizvodni proces dizajniranja plastičnih proizvoda.

Ekstruzijske linije opremljene sa Busch vakuum pumpama osiguravaju da se proizvodni gasovi i pare nastali topljenjem ili oblikovanjem plastike uklone u najkraćem mogućem roku.

Vakuum pumpe se takođe koriste pri transportu materijala sa silosa do proizvodne linije.

Odgovarajuće serije: