Industrija automobila

Industrija automobila danas je velikim delom automatizovana, pri čemu vakuum ima veliku ulogu. Koristi se u robotici, kao i za premeštanje, oblikovanje, sušenje, itd.

Odgovarajuće serije: